Bài hát 40 năm truyền thống Viglacera

11:12 | 05/07/2014
1. Bài ca Viglacera (An Thuyên)
- Bài hát (top ca)
- Bài hát (Hoài Nam)
- Nhạc Beat
- Lời bài hát.

2. Viglacera Những sắc màu thời gian (Nguyễn Vĩnh Tiến)
- Bài hát
- Nhạc Beat:
+ Đủ tone
+ Giảm -0,5#
+ Giảm -1#
- Lời bài hát.

3. Viglacera Tình yêu và niềm tin
- Bài hát
- Nhạc Beat
- Lời bài hát.