Bài hát truyền thống 45 năm

14:07 | 02/08/2019

1. Đất và lửa: Sáng tác Nguyễn Cường - Nguyễn Vĩnh Tiến

     1. Độc thoại Đất

          - Bài hát

          - Nhạc Beat

          - Lời bài hát

     2. Độc thoại Lửa

          - Bài hát

          - Nhạc Beat

          - Lời bài hát

     3. Tình tang Đất Lửa

          - Bài hát

          - Nhạc Beat

          - Lời bài hát

2. Hoan ca Viglacera: Sáng tác Nguyễn Cường - Nguyễn Vĩnh Tiến

          - Bài hát

          - Nhạc Beat

          - Lời bài hát

Các tin khác