Đơn vị hoạt động thương mại, đào tạo

11:01 | 08/05/2008

Lĩnh vực hoạt động

STT

Tên Công ty

THƯƠNG MẠI

1

CÔNG TY CỔ PHẦN TH­ƯƠNG MẠI VIGLACERA

2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ­ VÀ XNK VIGLACERA

ĐÀO TẠO

1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIGLACERA

2

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & XKLĐ VIGLACERA