Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

02:58 | 22/08/2018

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2​016
Các tin khác