Tổ chức thành công Giải Thể thao: Bóng đá – Tennis – Cầu Lông – Kéo co chào mừng 24 thành lập Công ty ĐTPT Hạ tầng Viglacera (07/05/1998 – 07/05/2022)

08:08 | 08/05/2022

Tổ chức thành công Giải Thể thao: Bóng đá – Tennis – Cầu Lông – Kéo co chào mừng 24 thành lập Công ty ĐTPT Hạ tầng Viglacera (07/05/1998 – 07/05/2022) và Đại hội Công đoàn Công ty khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022.  

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động Chào mừng 24 thành lập Công ty Đầu phát triển Hạ tầng Viglacera (07/05/1998 - 07/05/2022) và Đại hội Công đoàn Công ty khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022. Đồng thời tăng cường sự gặp gỡ giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa các phũng ban, đơn vị trong toàn Công ty, qua đó góp phần xây dựng cuộc sống văn hoá lành mạnh, nâng cao sức khoẻ và tạo không khí vui tươi, sôi nổi thúc đẩy lao động, sản xuất kinh doanh.

Công đoàn - Đoàn thanh niên Công ty Đầu phát triển Hạ tầng Viglacera đó Tổ chức thành cụng “Giải bóng đá - Tennis - Cầu Lông – Kộo co Chào mừng 24 năm thành lập Công ty Đầu phát triển Hạ tầng Viglacera (07/05/1998 - 07/05/2022) và Đại hội Công đoàn Công ty khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027” vào đúng ngày thành lập Công ty 07/05/2022.

Sau 02 ngày diễn ra sôi nổi, đoàn kết giải đấu đó thành cụng rực rỡ với kết quả cỏc môn thi đấu như sau:

1. Môn Bóng đá nam:

 • Chức vô địch thuộc về Đội           : Xí nghiệp QLVH KCN Yên Phong
 • Giải Nhì thuộc về Đội                  : Xí nghiệp QLVH KĐT Đặng Xá
 • Giải Ba thuộc về Đội                   : Văn phòng Công ty
 • Giải Khuyến khích thuộc về Đội   : Xí nghiệp QLVH KCN Tiên Sơn

  2. Môn Tennis:

 • Giải Nhất thuộc về Đôi                : Xí nghiệp QLVH KCC 671 HHT
 • Giải Nhì thuộc về Đôi                  : Xí nghiệp QLVH KCN Yên Phong
 • Giải Ba thuộc về Đôi                   : Xí nghiệp QLVH KĐT Đặng Xá
 • Giải Khuyến khích thuộc về Đôi   : Xí nghiệp XD & HT

  3. Môn Cầu Lông:

 • Giải Nhất thuộc về Đôi                : Xí nghiệp QLVH KCN Tiên Sơn
 • Giải Nhì thuộc về Đôi                  : Xí nghiệp QLVH KĐT Đặng Xá
 • Giải Ba thuộc về Đôi                   : Xí nghiệp QLVH KCN Tiên Sơn
 • Giải Khuyến khích thuộc về Đôi   : Văn phòng Công ty

  4. Môn Kéo co:

 • Giải Nhất thuộc về Đôi                : Văn phòng Công ty
 • Giải Nhì thuộc về Đôi                  : Xí nghiệp QLVH KĐT Đặng Xá
 • Giải Ba thuộc về Đôi                   : Xí nghiệp QLVH KCN Tiên Sơn
 • Giải Khuyến khích thuộc về Đôi   : Xí nghiệp QLVH KCN Yên Phong

Một số hình ảnh của Giải:


Các tin khác