Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14:12 | 13/04/2021

Ngày 07 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Ông Trương Ngọc Minh - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

 • Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn           - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội;
 2. Ông Quách Hữu Thuận           - Ủy viên HĐQT;
 3. Ông Đinh Quang Huy          - Ủy viên HĐQT.

 

 • Ban thư ký gồm:
 1. Ông Vũ Quốc Tuấn           - Trưởng phòng KHĐT
 2. Bà Đàm Thị Hảo           - Phó phòng TCHC
 • Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Vũ Xuân Tùng           - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
 2. Bà Đỗ Thị Phương Anh           - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên
 3. Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT, Thành viên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - P.TGĐ TCT Viglacera CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua trương trình nội dung làm việc của Đại hội.

Ông Quách Hữu Thuận - P.TGĐ TCT Viglacera CTCP, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội.

Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ Tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến biểu quyết bầu trực tiếp bổ sung cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Ông Phùng Việt Quang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thị trường năm 2020 và công tác tiêu thụ năm 2021.

Một số hình ảnh Thảo luận tại Đại hội.

Cổ đông Bà Nguyễn Thị Yến rất tin tưởng vào cách điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Cổ đông Ông Đinh Quang Huy - thành viên HĐQT, trên cương vị chủ tịch hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam, Nhận thấy Công ty CP Viglacera Tiên Sơn hoạt động rất hiệu quả, đánh giá cao công tác đào tạo, thu nhập bình quân của người lao động.

Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông.

 

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty kết thúc.

Các tin khác