Lợi nhuận tháng 4/2019 vượt 25% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận tại cuộc họp giao ban tháng 4 của Tổng công ty Viglacera-CTCP

16:45 | 10/05/2019

Sáng 10/5/2019, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức họp giao bán tháng nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 4/2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD tháng 5/2019.


Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn báo cáo đánh giá kết quả SXKD tháng 4/2019 và triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 5/2019

Kết quả ghi nhận toàn Tổng công ty trong tháng 4/ 2019 đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chính. Lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 115% kế hoạch tháng và tăng 25% So với cùng kỳ. Doanh thu hợp cộng toàn Tổng công ty Viglacera đạt 100% kế hoạch tháng và tăng 16% so với cùng kỳ; Công ty mẹ tiếp tục giữ vững vai trò dẫn dắt với kết quả lợi nhuận đạt 121% kế hoạch tháng và đã đạt 33% kế hoạch năm.

 
Tổng giám đốc TCT Ông Nguyễn Anh Tuấn và 
Chủ tịch HĐQT TCT Ông Luyện Công Minh chỉ đạo tại buổi họp

Trước những kết quả đáng ghi nhận như trên, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc TCT đánh giá thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, tác động khách quan từ các chính sách giá nguyên liệu đầu vào tăng đến tình hình căng thẳng thương mại quốc tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong nước. Tổng giám đốc chỉ đạo các tư lệnh phụ trách các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng như các giám đốc đơn vị khối kinh doanh, thương mại và sản sản xuất tiết giảm chi phí bù đắp nguyên liệu đầu vào; thay đổi cơ cấu sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh; đẩy mạnh công tác xuất khâu. Bên cạnh đó các đơn vị rà soát, sắp xếp lại lao động, đặc biệt là lao động gián tiếp để tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động. 


Giám đốc các đơn vị kinh doanh báo cáo tại cuộc họp

 
Bà Trần Thị Minh Loan – Giám đốc Ban Tài chính TCT và Ông Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Ban Thương mại TCT báo cáo tại cuộc họp

Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và kế hoạch tháng 5, toàn Tổng công ty cần tập trung bám sát mục tiêu kế hoạch SXKD, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đến từng cán bộ, phòng ban và đơn vị. Báo cáo kịp thời các vướng mắc để giải quyết công việc kịp thời, cập nhật các tiến độ công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch tháng 5 và Quý II/2019. 

Các tin khác