Viglacera chào bán 120 triệu cổ phiếu VGC tại Tp. Hồ Chí Minh

16:45 | 05/05/2017

Ngày 5/5/2017, Tổng công ty Viglacera - CTCP chính thức tổ chức chương trình đầu tiên chào bán 120 triệu cổ phiếu ra công chúng tại Tp. Hồ Chí Minh, chương trình đã thu hút được đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Với kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã vượt mức các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững, hiện thực các chủ trương, kế hoạch cho năm 2017, Viglacera sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các dự án công nghệ cao, dự án “xanh” thân thiện với môi trường và đẩy mạnh đầu tư vào các dự án giàu tiềm năng tại Cuba. Bên cạnh đó là việc triển khai phương án phát hành chứng khoán rộng rãi ra công chúng nhằm giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước xuống 56,67% tiến tới giảm xuống dưới 51% đúng theo lộ trình đã được phê duyệt. Mức chia cổ tức năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP là  9,5 % tăng 36 % theo Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

 
Chủ tịch HĐQT Luyện Công Minh phát biểu tại buổi chào bán

            - Lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 768.736 triệu đồng tăng 37% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao , trong đó  Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 440.892 triệu đồng tăng 57% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

            - Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ năm 2016 là 13 %; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt  1.826 đồng tăng  47 % so với thực hiện 2015, mức chia cổ tức năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP là  9,5 % tăng 36 % theo Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Song song với thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển, năm 2017 Viglacera triển khai thực hiện việc chào bán 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng , giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước về từ 78,82% về 56,67% theo phương án đã được UBCKNN chấp thuận tại Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK ngày 17/4/2017.

 

Bên cạnh những thành công đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2016, thương hiệu của Viglacera cũng liên tiếp được khẳng định bằng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước ở hai lĩnh vực hoạt động chính là vật liệu xây dựng và bất động sản như: 7 năm liên tiếp giành giải Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Top 10 nhà đầu tư Bất động sản uy tín năm 2016. Top 10 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2017.

Năm 2017 Viglacera tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí tiên phong, doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất vật liệu xây dựng và là nhà đầu tư uy tín trong lĩnh vực đầu kinh kinh doanh bất động sản; tăng trưởng quy mô vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng quy mô hoạt động kinh doanh, cân đối với mục tiêu đảm bảo an toàn và lành mạnh trong hoạt động của toàn Tổng công ty, từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh, uy tín và tầm ảnh hưởng của Viglacera trên thị trường khu vực và quốc tế.


Các quỹ đầu tư đặt câu hỏi cho Ban lãnh đạo Viglacera

Buổi chào bán đã thành công tốt đẹp thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra liên quan đến đường hướng phát triển của Viglacera trong những năm tới cũng như hai lĩnh vực chính và hiện đang rất hiệu quả của Viglacera là Vật liệu xây dựng và Bất động sản Khu công nghiệp. Các buổi chào bán tiếp theo sẽ được diễn ra tại Singapore và ngày 9/5/2017 và tại Hà Nội vào 11/5/2017./.

Các tin khác