Viglacera: Lợi nhuận Công ty Mẹ gấp 2,5 lần Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

02:59 | 07/07/2021

Hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được những kết quả khả quan. Viglacera đang bám sát và hoàn thành các chỉ tiêu chính đã thông qua tại ĐHĐCĐ.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng khá nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhất là đợt bùng phát dịch vào cuối tháng 4 đến nay đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế chung, đặc biệt là sự xáo động lớn tại các Khu công nghiệp của Viglacera tại Bắc Ninh (KCN Yên Phong và KCN Tiên Sơn). Tuy nhiên, do chủ động ứng phó với các khó khăn, 6 tháng đầu năm Tổng công ty vẫn duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất của các đơn vị đã ổn định, giữ an toàn cho người lao động cũng như chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ghi nhận 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 763 tỷ đồng, đạt 194% KH 6 tháng; lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 726 tỷ đồng, gấp 2,5 lần KH 6 tháng, đạt 97% KH năm.

Hỗ trợ cùng cả nước vào công tác phòng chống dịch COVID-19, Viglacera đã đóng góp lên tới 17,7 tỷ đồng thông quan Ủy ban mặt trận tổ quốc tại các địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình và Thừa Thiên Huế, và các quỹ vaccine phòng dịch của Chính phủ.

Đối với mảng VLXD, các nhà máy sản xuất của Viglacera hiện đang được tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định. Các hoạt động kinh doanh thương mại vẫn nhận được sự hợp tác từ toàn hệ thống khách hàng toàn quốc, bên cạnh đó công tác bán hàng thương mại điện tử của Viglacera trên trang www.viglacera.vn đang được phát huy tối đa. Các hoạt động tại các KCN của Viglacera vẫn duy trì đảm bảo và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Tổng công ty Viglacera định hướng 6 tháng tiếp theo sẽ bám sát diễn biến của dịch bệnh Covid 19, song song với việc tập trung bàn các giải pháp trong công tác điều hành; tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các phòng, ban chức năng của Tổng công ty tới các đơn vị; đảm bảo nắm bắt kịp thời diễn biến của thị trường, hoạt động SXKD của các đơn vị, đáp ứng linh hoạt nhu cầu không ổn định của thị trường tiêu thụ; toàn Tổng công ty sẽ bám sát mục tiêu kế hoạch tháng 7 và Quý III/ 2021.

Tin tưởng rằng Tổng công ty sẽ tăng tốc và về đích sớm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

Các tin khác