VIGLACERA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

18:15 | 25/04/2017

Sáng ngày 25/04/2017, TCT Viglacera – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - số 2 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Viglacera đã khẳng định hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần do nhà nước nắm cổ phần chi phối bằng việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao. Để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững, hiện thực các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, năm 2017, Viglacera sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các dự án công nghệ cao, dự án “xanh” thân thiện với môi trường và đẩy mạnh đầu tư vào các dự án giàu tiềm năng tại Cuba. Bên cạnh đó là việc triển khai phương án phát hành chứng khoán rộng rãi ra công chúng nhằm giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước xuống 56,67% tiến tới giảm xuống dưới 51% đúng theo lộ trình đã được phê duyệt. Mức chia cổ tức năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP là  9,5% tăng 36% theo Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, Đại hội đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành chứng khoán rộng rãi ra công chúng nhằm giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước xuống 53,6% tiến tới giảm xuống dưới 51% đúng theo lộ trình đã được phê duyệt.


Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên VGC 2017

Năm 2016, Viglacera tiếp tục khẳng định hiệu quả của Công ty cổ phần.

Năm 2016, HĐQT TCT Viglacera đã tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, quản trị hiệu quả và thực thi các chính sách đổi mới, lãnh đạo hệ thống, nỗ lực kinh doanh, phát triển an toàn và  bền vững.

            Kết quả các chỉ tiêu chính  năm 2016 đều đạt và vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ 2016 đã thông qua ngày 26/4/2016.

            -Lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 768.736 triệu đồng tăng 37% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao , trong đó  Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 440.892 triệu đồng tăng 57% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

            - Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ năm 2016 là 13%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.826 đồng tăng 47% so với thực hiện 2015, mức chia cổ tức năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP là  9,5% tăng 36% theo Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

            Bên cạnh những thành công đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2016, thương hiệu của Viglacera cũng liên tiếp được khẳng định bằng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước ở hai lĩnh vực hoạt động chính là vật liệu xây dựng và bất động sản như: 7 năm liên tiếp giành giải Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Top 10 nhà đầu tư Bất động sản uy tín năm 2016, Top 10 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2017.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Năm 2017, các chỉ tiêu SXKD của Viglacera tăng từ 10 - 12%,  tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước.

Phát huy những thế mạnh đạt được trong năm 2016, năm 2017, Viglacera thực hiện chiến lược phát triển ổn định và bền vững, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 tăng trưởng bình quân từ 10 – 12% đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động so với năm 2016. Năm 2017, cũng là năm Viglacera tổng tấn công trong công tác đầu tư ở hai lĩnh vực cơ bản là vật liệu xây dựng và bất động sản.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, Viglacera tập trung vào các dự án đầu tư các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm “xanh” như kính tiết kiệm năng lượng, sứ vệ sinh nano, gạch bê tông khí chưng áp, gạch Clinker; gạch Granite in kỹ thuật số thân thiện môi trường; chuyển đổi sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường ở một số nhà máy; đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã cho các sản phẩm tại các đơn vị trực thuộc.


Tỷ lệ tán thành của cổ đông với các nội dung chính đều đạt tuyệt đối.

Đối với lĩnh vực bất động sản, Viglacera tiếp tục đầu tư các Khu Công nghiệp mới như mở rộng Khu Công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh; Khu công nghiệp Đồng Văn 4 – Hà Nam; tiếp tục khai thác hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại các khu công nghiệp (KCN) hiện có đang hoạt động rất hiệu quả, bám sát tiến độ các dự án khởi công mới trọng điểm như KCN Phố Nối – Hưng Yên… nghiên cứu khảo sát, chuẩn bị đầu tư một số KCN mới và phát triển đô thị nhà ở thuộc phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại Kim Chung và Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội.

Đối với lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, Viglacera tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại, dự án liên doanh đầu tư sản xuất sứ vệ sinh, gạch ốp lát và đầu tư khách sạn, đầu tư khu công nghiệp tại Đặc khu Phát triển Mariel tại Cuba. Đây là các dự án giàu tiềm năng và sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho Viglacera tại Cuba.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh lĩnh vực nghiên cứu phát triển, Viglacera tiếp tục triển khai các Đề tài nghiên cứu khoa học; tiếp tục đầu tư hệ thống quản trị nguồn nhân lực ERP  kết nối toàn TCT và triển khai các bước tiếp theo của chương trình hợp tác đào tạo với Hội đồng kỹ năng Nghề Proskills của Vương Quốc Anh cũng như các đối tác uy tín trên thế giới.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Viglacera và lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước theo kế hoạch được phê duyệt.

Song song với thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển, năm 2017 Viglacera triển khai thực hiện việc chào bán 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.483 đồng , giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước về từ 78,82% về 56,67% theo phương án đã được UBCKNN chấp thuận tại Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK ngày 17/4/2017.

Năm 2017 Viglacera tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí tiên phong, doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất vật liệu xây dựng và là nhà đầu tư uy tín trong lĩnh vực đầu kinh kinh doanh bất động sản; tăng trưởng quy mô vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng quy mô hoạt động kinh doanh, cân đối với mục tiêu đảm bảo an toàn và lành mạnh trong hoạt động của toàn Tổng công ty, từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh, uy tín và tầm ảnh hưởng của Viglacera trên thị trường khu vực và quốc tế.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

Các tin khác