Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera thông báo tuyển dụng

17:30 | 31/07/2019

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 

I- Chức danh: Cán bộ kỹ thuật.

1- Mô tả công việc:

- Lập biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công;

- Quản lý kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình;

- Tham gia thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng;

- Lập hồ sơ xây dựng cơ bản các hợp đồng xây dựng (Hồ sơ thanh toán giai đoạn, hồ sơ quyết toán).

2- Các yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, giao thông hoặc lĩnh vực về hạ tầng kỹ thuật); Ưu tiên người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành và trực tiếp thực hiện công tác xây dựng;

- Nắm vững và vận dụng linh hoạt các chính sách pháp luật hiện hành (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Văn bản, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn…) hướng dẫn về xây dựng cơ bản và thi công xây dựng;

            - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel); sử dụng được phần mềm đồ họa Autocad; phần mềm lập tiến độ Project;

- Giao tiếp tốt, tự tin, có ý thức tự giác cao; Có khả năng tổ chức công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

- Chứng chỉ an toàn lao động

3- Số lượng cần tuyển:

- Chuyên ngành Xây dựng:04 người;

- Chuyên ngành giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật: 03người.

 

II- Chức danh: Cán bộ kinh tế.

1- Mô tả công việc:

- Quản lý chi phí, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;

- Lập, theo dõi và quản lý các hợp đồng phục vụ công tác thi công: Mua bán vật tư, thuê máy, nhân công ...;

- Lập hồ sơ giá trị thanh toán giai đoạn, giá trị quyết toán.

2- Các yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc kinh tế xây dựng; Ưu tiên người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành và trực tiếp thực hiện công tác lập và quản lý chi phí xây dựng;

- Nắm vững và vận dụng linh hoạt các chính sách pháp luật hiện hành (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Văn bản, …) hướng dẫn về công tác định mức, dự toán, thanh toán, quyết toán;

            - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel); sử dụng được phần mềm đồ họa Autocad; phần mềm tính dự toán (Acitt hoặc G7);

- Giao tiếp tốt, tự tin, có ý thức tự giác cao; Có khả năng tổ chức công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

3- Số lượng cần tuyển: 04 người;

 

III- Chức danh: Chỉ huy trưởng công trình.

1- Mô tả công việc:

- Lập và quản lý biện pháp tổ chức thi công;

- Quản lý kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình;

- Tham gia thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng;

- Chỉ đạo và tham gia lập hồ sơ xây dựng cơ bản các hợp đồng xây dựng (Hồ sơ thanh toán giai đoạn, hồ sơ quyết toán).

2- Các yêu cầu:

- Đáp ứng điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường hạng III trở lên quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, giao thông hoặc lĩnh vực về hạ tầng kỹ thuật); Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành và trực tiếp thực hiện công tác xây dựng;

- Nắm vững và vận dụng linh hoạt các chính sách pháp luật hiện hành (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Văn bản, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn…) hướng dẫn về xây dựng cơ bản và thi công xây dựng;

            - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel); sử dụng được phần mềm đồ họa Autocad; phần mềm lập tiến độ Project;

- Giao tiếp tốt, tự tin, có ý thức tự giác cao; Có khả năng tổ chức công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

3- Số lượng cần tuyển: 03người;

 

Liên hệ: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Viglacera , số 1 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội,

Điện thoại liên hệ: Nguyễn Ngọc Tiến- Trưởng phòng TCHC: 083 606 8888

Các tin khác