Trường Cao đẳng Viglacera - tuyển dụng Phó phòng Đào tạo
10:25 | 08/09/2022
Phó phòng đào tạo sẽ chịu trách nhiệm quản lý đào tạo, phát triển học tập nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn lực cho Tổng công ty và hệ thống.
Trang
1|2|3|4|5|
Video Clip
Loading the player ...