màu đỏ đậm

L200DD
Kích thước (mm): 200x200x12
Khối lượng (kg/v) :  0,95
Số lượng sử dụng (v/m2) : 25