màu cà phê

L300DN
Kích thước (mm): 300x300x12
Khối lượng (kg/v) :  2,15
Số lượng sử dụng (v/m2) : 11