màu kem vàng

L400KV
Kích thước (mm): 400x400x14
Khối lượng (kg/v) :  4,4
Số lượng sử dụng (v/m2) : 6