màu đỏ nhạt

L500DL
Kích thước : 500x500x14
Khối lượng (kg/v) :  6,8
Số lượng sử dụng (v/m2) : 4