Tấm ốp tường Hàn Quốc màu đỏ nhạt

CT.GC2110
Kích thước (mm): 594x304x16
Khối lượng (kg/v): 5,6
Số lượng sử dụng (v/m2): 5,5