Bài hát 42 năm

11:44 | 29/06/2016

1. Mãi mãi với thời gian - Xuân Phương

- Bài hát

- Nhạc Beat:

       * MP3 file: + Đủ tone

       * Wav file:

          + Đủ tone

          + Lên tone

          + Giảm tone

- Lời bài hát

2. Viglacera Màu xanh niềm tin - Nguyễn Vĩnh Tiến

* Wav file:

    - Bài hát

    - Nhạc Beat:

           + Đủ tone

           + Giảm -0,5#

     - Lời bài hát.

* MP3 file:

    - Bài hát

    - Nhạc Beat:

           + Đủ tone

           + Giảm -0,5#

Các tin khác