Báo cáo tài chính Năm 2021 Kiểm toán

15:16 | 08/03/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố Báo cáo tài chính Năm 2021 Kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 và giải trình

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 và giải trình