Giải trình bổ sung Báo cáo tài chính Quý IV/2019

14:31 | 03/02/2020

Tổng công ty Viglacera – CTCT công bố thông tin giải trình bổ sung chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 giảm trên 10% so với quý IV năm 2018 (chi tiết...)