Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

18:30 | 08/05/2023

Tổng công ty Viglacera - CTCP cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (chi tiết)

Tổng hợp các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được cập nhật tại đường link, kính mời các quý cổ đông tham khảo.