Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Tổng công ty Viglacera - CTCP

17:17 | 20/04/2015

Tổng công ty Viglacera - CTCP kính mời quý cổ đông xem Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tại link dưới đây:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015