CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA BỘ XÂY DỰNG TẠI TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

09:13 | 06/03/2019

Thực hiện văn bản số 389/BXD-QLDN ngày 01/03/2019 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Viglacera – CTCP. Theo đó, Tổng công ty Viglacera – CTCP công bố thông tin toàn bộ nội dung hồ sơ thoái vốn bao gồm:

1. Văn bản số 389/BXD-QLDN ngày 01/03/2019 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Viglacera – CTCP. 

2. Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Bộ Xây dựng  đầu tư tại Tổng công ty Viglacera – CTCP theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018

3. Xác nhận số dư tài khoản chứng khoán của Bộ Xây dựng mở tại CTCP Chứng khoán MB.

4. Quy chế bán đấu giá do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

5. BCTC riêng và hợp nhất năm 2016, 2017 đã được kiểm toán và BCTC riêng và hợp nhất Quý IV 2018.

- Năm 2016: BCTC riêng, BCTC hợp nhất

- Năm 2017: BCTC riêng, BCTC hợp nhất

- Quý IV 2018: BCTC riêng, BCTC hợp nhất

6. Điều lệ Tổng công ty Viglacera – CTCP.

7. Thông cáo báo chí

Thông tin về việc bán đấu giá cổ phần để thoái phần vốn của Bộ Xây dựng và bộ hồ sơ đấu giá được đăng trên website của Tổng công ty Viglacera – CTCP ngày 06/03/2019 tại địa chỉ: 
http://www.viglacera.com.vn/

Bản thông báo đã ký: 20190306_CBTT ban dau gia co phan bo xay dung tai VGC.pdf