Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019

16:51 | 01/04/2019

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổchức ĐHCĐ thường niên năm 2019:

Ngày 29/03/2018, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã nhận được Văn bản số 133/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty vào thời gian thích hợp trước ngày 30/06/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.