Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

17:17 | 01/03/2021

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP:

Quyết định số 52/TCT-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP bổ nhiệm ông Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. (chi tiết)