Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

16:40 | 24/07/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP

Mã chứng khoán: VGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 9,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng)

- Ngày thanh toán: 07/09/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/09/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.