Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera tuyển dụng

11:31 | 06/12/2014

1. Chuyên viên Phòng Đầu tư

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế; kinh tế đầu tư, kinh tế xây dựng.
- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thủ tục đầu tư xây dựng các dự án.
 - Am hiểu về Pháp luật và công tác đầu tư xây dựng cơ bản
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.
- Có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Mô tả công việc :

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác đầu tư các dự án theo đúng quy định hiện hành từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư dự án vào khai thác sử dụng.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá hồ sơ xây dựng cơ bản.
- Khảo sát, nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất với lãnh đạo Công ty các dự án đầu tư mới có triển vọng trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, khu đô thị.
- Tham gia công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập quy hoạch, tư vấn thiết kế khi có yêu cầu của Giám đốc công ty.

 

2. Chuyên viên Phòng Dự án

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, quản lý dự án
- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai đầu tư dự án
- Am hiểu Pháp luật về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai.
- Có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.
Mô tả công việc :

- Chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục lập và thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định của Công ty.
- Thực hiện công tác kinh doanh nhà và thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu bàn giao nhà ở cho khách hàng; Công tác giải quyết các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho khách hàng
- Đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư
- Thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại các dự án.

 

3. Chuyên viên Phòng Kế hoạch kinh doanh

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, kinh tế kế hoạch
- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Có tinh thần trách nhiệm, độc lập trong công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
-  Hiểu biết về lĩnh vực bất động sản;
-  Tư duy logic, tính chín chắn và cẩn thận;
-  Sử dụng Tiếng Anh cơ bản.

Mô tả công việc :

-  Chịu trách nhiệm thực hiện các công tác sau:
* Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho các dự án của Công ty
*  Phân tích hiệu quả của các dự án
* Lập mô hình quản trị dự án trên ý tưởng đầu tư và điều kiện đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt;
*  Theo dõi, đánh giá, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch của các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty
* Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty
* Phối hợp với các bộ phận xây dựng chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch;
* Thực hiện các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo cấp cao hơn.
-  Hiểu biết sâu về báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng thích ứng tốt với các mô hình kinh doanh khác nhau;
-  Kinh nghiệm về nghiên cứu thị trường, dự báo và phân tích;

 

4. Chuyên viên Phòng Kỹ thuật xây dựng

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án
- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ kỹ sư định giá.
- Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc;
- Có khả năng quản lý và điều hành công việc;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

Mô tả công việc:

- Tham gia công tác triển khai đầu tư Xây dựng cơ bản, có kinh nghiệm lập hồ sơ hoàn công, quyết toán, hồ sơ thanh toán.
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán.
- Quản lý hồ sơ thiết kế, dự toán công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng.
- Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu.
- Theo dõi, tập hợp các báo giá theo quy định

 

 

5. Chuyên viên Phòng Thiết bị công nghệ

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệm ĐH chuyên ngành kỹ sư cấp thoát nước, kỹ sư điện hoặc kỹ sư tự động hoá hệ chính quy
- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn;
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có chứng chỉ hành nghề liên quan đến công việc.
- Có khả năng đọc, hiểu các bản vẽ thiết kế công trình xây dựng.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.
- Có tinh thần trách nhiệm, độc lập trong công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
- Tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty; khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.

Mô tả công việc:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan lập các dự án đầu tư hệ thống nước cấp, xử lý nước thải tại các dự án
- Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu thiết bị, công nghệ đến khi hợp đồng được ký kết; tham gia nghiệm thu thiết bị công nghệ trong quá trình thực hiện hợp đồng; kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán 
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy trình quản lý máy móc thiết bị, quy trình công nghệ đã được ban hành, các định mức nguyên nhiên vật liệu, hồ sơ pháp lý về môi trường theo pháp luật hiện hành tại các đơn vị quản lý vận hành.
- Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghệ, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu tại các đơn vị vận hành.
- Tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị, Lãnh đạo Công ty trong các công việc liên quan đến trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

 

 

6. Kỹ sư hiện trường

Số lượng: 05

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng hoặc kiến trúc sư.
- Nam giới: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.
- Có kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
- Có tinh thần trách nhiệm, độc lập trong công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Mô tả công việc:

1 . Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường
- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
+ Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
+ Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường
+ Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần.
- Quản lý chất lượng
+ Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công
+ Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty và bên A
+ Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty
+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội
- Quản lý an toàn
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường
+ Tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện an toàn của các đội/thầu phụ tại công trường
2 – Quản lý rủi ro
+ Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro liên quan quy trình thi thi công, mặt bằng, sơ đồ di chuyển, tiến độ, thiết bị, thời tiết, các bên liên quan…. để phòng ngừa và báo cáo cho SM để cùng có biện pháp giải quyết
3 Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác quản lý thi công.
4 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

 

 

7. Kế toán xây dựng

Số lượng: 02

Yêu cầu

- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành tài chính kế toán, bằng Khá trở lên.
- Có ít nhất từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng & kinh doanh bất động sản.
- Có khả năng sử dụng tốt tin học văn phòng và các phần mềm kế toán liên quan.
- Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Mô tả công việc:

- Có trách nhiệm nắm bắt kịp thời các chính sách chế độ hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính kế toán và chính sách thuế, quản lý tài sản cố định, quản lý kinh tế.
- Có trách nhiệm hạch toán, cập nhật chứng từ, phối hợp làm việc với các kế toán chi tiết khác và kế toán tổng hợp.
- Phối hợp kiểm tra kế toán chi tiết hoàn thành báo cáo đúng thời gian.
- Kiểm tra, đối chiếu việc hạch toán, kế toán.

 

8. Giám đốc Quản lý vận hành Tòa nhà, Khu đô thị

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan
- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực quản lý Tòa nhà, Khu đô thị, Khu công nghiệp.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, điều hành.
- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng với khách hàng; chăm sóc khách hàng;
- Kỹ năng giao tiếp, có khả năng giám sát, phân tích, đánh giá, xử lý tình huống tốt.
- Nhiệt tình, sáng tạo, chấp nhận thử thách, chịu được áp lực cao trong công việc.

Mô tả công việc:

- Tổ chức thực hiện việc quản lý/vận hành toàn bộ hoạt động của tòa nhà:
  + Tổ chức vận hành và duy trì bảo dưỡng các thiết bị lắp đặt tòa nhà
  + Lựa chọn, đề xuất lãnh đạo ký kết hợp đồng với các nhà thầu, đề xuất mua sắm vật tư, trang, thiết bị…
  + Xây dựng ngân sách hàng năm, quản lý chi tiêu ngân sách được phê duyệt.
- Tổ chức cho thuê văn phòng và quản lý các dịch vụ khách hàng cho thuê:
  + Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng, thực hiện quản lý và chăm sóc khách hàng
  + Ký hợp đồng với các công ty môi giới cho thuê văn phòng, phối hợp với các công ty môi giới để điều hành công tác cho thuê
  + Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ dựa trên cơ sở vật chất sẵn có của Tòa nhà
  + Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm trong lĩnh vực cho thuê văn phòng và dịch vụ kinh doanh
  + Quản lý các dịch vụ khách sau cho thuê
- Xây dựng và quản lý nhân viên trực thuộc:
  + Hoạch định, tham gia tuyển dụng, đào tạo, tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
  + Thực hiện công tác giao và đánh giá KPIs cho bộ phận và các nhân sự trực thuộc theo định kỳ tháng/quý/năm.
- Xây dựng, duy trì hiệu lực của các quy chế, quy định, quy trình phục vụ cho công tác quản lý vận hành kỹ thuật tòa nhà

 

 

9. Kỹ sư trưởng Tòa nhà, Khu đô thị

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học Bách khoa hoặc Đại học chuyên ngành kỹ thuật có liên quan
- Nam giới, tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Hiểu biết về hệ thống Cơ/Điện của Tòa nhà, công tác bảo dưỡng và phòng ngừa trục trặc về hệ thống kỹ thuật, có kỹ năng giải quyết các vấn đề về kỹ thuật.
- Có khả năng đọc bản vẽ và tài liệu liên quan, biết sử dụng các chương trình phần mềm đồ họa như Autocad,...
- Có trách nhiệm, tinh thần làm việc theo nhóm và độc lập, chịu được áp lực công việc cao;
- Kỹ năng giao tiếp, có khả năng giám sát, phân tích, đánh giá, xử lý tình huống tốt.
- Tác phong nhanh nhẹn, ý thức kỷ luật và tư cách đạo đức tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Tiếng Anh: giao tiếp tốt và đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về kỹ thuật và các hoạt động của Hệ thống kỹ thuật, đảm bảo toàn bộ hệ thống kỹ thuật luôn trong tình trạng tốt;
- Chịu trách nhiệm đào tạo kỹ năng vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống cho toàn bộ nhân viên kỹ thuật;
- Lập kế hoạch và theo dõi toàn bộ các công việc bảo dưỡng và công tác nâng cấp, sửa chữa, thay thế toàn bộ thiết bị, máy móc trong tòa nhà, KĐT;
- Lập lịch phân công công việc và giao nhiệm vụ cho nhân viên kỹ thuật;
- Giám sát toàn bộ các hoạt động vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật;
- Thực hiện toàn bộ các yêu cầu về sửa chữa trong thời gian sớm nhất;
- Giải quyết toàn bộ các sự cố phát sinh nhanh nhất và đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Chỉ dẫn toàn bộ nhân viên ghi chép chi tiết các công việc vào sổ giao ca và tuân thủ việc bàn giao hợp lý;
- Tuân thủ toàn bộ các quy trình, các quy định và các tiêu chuẩn;
- Nghiên cứu các tài liệu của các nhà thầu, giám sát các công việc thực hiện của các nhà thầu;
- Lập báo cáo hàng ngày về toàn bộ các vấn đề kỹ thuật.

 

 

10. Giám đốc Trung tâm TVTK & ĐTXD

Số lượng: 01

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng
- Nam giới, tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và kinh nghiệm làm việc tại vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Có chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ quản lý dự án, chứng chỉ đấu thầu.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập và quản lý dự án đầu tư.
- Thông thạo các thủ tục pháp lý của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.
- Có thái độ làm việc tích cực, tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.
- Có tư duy, tầm nhìn quản lý và năng động trong công việc.
- Nhân sự có định hướng gắn bó lâu dài.
- Có kỹ năng chuyên môn giỏi
- Giao tiếp tốt.

Mô tả công việc:

- Chủ trì thiết kế ý tưởng các dự án công trình dân dụng, công nghiệp, đặc biệt là dự án từ 5 tầng trở lên.
- Quản lý tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế.
- Quản lý bộ phận thiết kế và các bộ phận khác có liên quan.
- Phụ trách quản lý, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và đánh giá tiến độ làm việc của nhân viên.

 

 

11. Tổ trưởng bộ môn Kiến trúc

Số lượng: 01

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kiến trúc

- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

- Có khả năng thiết kế ý tưởng 3D, concept tốt.

- Thông thạo các thủ tục pháp lý của nhà nước về xây dựng cơ bản.

- Có thái độ làm việc tích cực, tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.

- Có tư duy, tầm nhìn quản lý và năng động trong công việc.

- Nhân sự có định hướng gắn bó lâu dài.

- Có kỹ năng chuyên môn giỏi

- Giao tiếp tốt.

Mô tả công việc

- Có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện các công việc thiết kế ý tưởng các dự án.

- Rà soát kiểm tra, quản lý kỹ thuật các bản vẽ kiến trúc trước khi trình Giám đốc Trung tâm ký phát hành hồ sơ.

 

12. Kiến trúc sư

Số lượng: 04

Yêu cầu và mô tả công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kiến trúc

- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Có khả năng vẽ 3D tốt và triển khai bản vẽ kỹ thuật.

- Có trách nhiệm hỗ trợ cán bộ quản lý bộ môn kiến trúc trong việc thực hiện triển khai các công tác thiết kế.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

- Có thái độ làm việc tích cực, tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.

- Có tư duy, tầm nhìn và năng động trong công việc.

- Nhân sự có định hướng gắn bó lâu dài.

- Có kỹ năng chuyên môn giỏi

- Giao tiếp tốt.

 

 

13. Tổ trưởng bộ môn kết cấu

Số lượng: 01

Yêu cầu & mô tả công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng & có chứng chỉ hành nghề.

- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Có các chứng chỉ giám sát công trình, có khả năng sử dụng phần mềm sap2000 và Itabs tốt.

- Có khả năng rà soát kiểm tra, quản lý kỹ thuật các bản vẽ kết cấu.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

- Có thái độ làm việc tích cực, tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.

- Có tư duy, tầm nhìn và năng động trong công việc.

- Nhân sự có định hướng gắn bó lâu dài.

- Có kỹ năng chuyên môn giỏi

- Giao tiếp tốt.

 

 

14. Kỹ sư kết cấu

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng.

- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Có khả năng triển khai bản vẽ kỹ thuật tốt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

- Có thái độ làm việc tích cực, tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.

- Có tư duy, tầm nhìn và năng động trong công việc.

- Nhân sự có định hướng gắn bó lâu dài.

- Có kỹ năng chuyên môn giỏi

- Giao tiếp tốt.

Mô tả công việc:

- Kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công; kiểm tra vật liệu xây dựng tại công trường.

- Giám sát các nhà thầu phụ thi công công trình theo các chi tiết và thông số kỹ thuật đã định sẵn.

 

 

15. Tổ trưởng bộ môn cấp thoát nước

Số lượng: 01

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cấp thoát nước, có chứng chỉ hành nghề

- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế cấp thoát nước các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

- Có thái độ làm việc tích cực, tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.

- Có tư duy, tầm nhìn quản lý và năng động trong công việc.

- Nhân sự có định hướng gắn bó lâu dài.

- Có kỹ năng chuyên môn giỏi

- Giao tiếp tốt.

Mô tả công việc:

- Có khả năng tổ chức triển khai thiết kế, triển khai thi công hệ thống cấp thoát nước công trình nhà cao tầng.

- Chịu trách nhiệm rà soát kiểm tra, quản lý kỹ thuật các bản vẽ cấp thoát nước.

- Tư vấn, hỗ trợ Giám đốc trung tâm trong công tác thiết kế, triển khai thi công hệ thống cấp thoát nước.

 

 

16. Tổ trưởng bộ môn điện

Số lượng: 01

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, có chứng chỉ hành nghề.

- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

- Có khả năng rà soát kiểm tra, quản lý kỹ thuật các bản vẽ hệ thống điện.

- Có thái độ làm việc tích cực, tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.

- Có tư duy, tầm nhìn quản lý và năng động trong công việc.

- Nhân sự có định hướng gắn bó lâu dài.

- Có kỹ năng chuyên môn giỏi

- Giao tiếp tốt.

Mô tả công việc:

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm trở lên trong lĩnh vực điện dân dụng và công nghiệp.

- Có khả năng tổ chức triển khai thiết kế, triển khai thi công hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình dân dụng, công nghiệp, nhà cao tầng.

- Chịu trách nhiệm hỗ trơ, tư vấn cho Giám đốc trung tâm trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống điện.

 

17. Chuyên viên dự toán & kế toán

Số lượng: 01

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học kinh tế

- Nam, Nữ: tuổi từ dưới 45, ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trở lên.

- Có thái độ làm việc tích cực, tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.

- Có tư duy, tầm nhìn và năng động trong công việc.

- Nhân sự có định hướng gắn bó lâu dài.

- Có kỹ năng chuyên môn giỏi

- Giao tiếp tốt.

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu, lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Có kinh nghiệm lập các hợp đồng kinh tế, các hồ sơ nghiệm thụ, thanh quyết toán.

- Chịu trách nhiệm lập các bảng lương tạm ứng, thanh toán, thưởng, khoán và quản lý tài chính của Trung tâm.

 

 

Chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến:

- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng lương các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác theo quy định của Công ty

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Được đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, được tạo cơ hội phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến.

Địa điểm làm việc: tại Hà Nội và các dự án thuộc Công ty

Thời gian làm việc: Toàn thời gian

Đơn xin việc:

Đơn xin việc theo mẫu của Tổng Công ty Viglacera (bắt buộc kèm theo ảnh thẻ cá nhân) (download tại đây). Gửi vào hòm thư : hr.dtpthtviglacera@gmail.com hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại quầy lễ tân Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera – Tầng 12, Tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN. ĐT: 04. 35537888/102; Mr Tuấn 097.64.65.888

Các tin khác