Bài hát truyền thống Viglacera

10:06 | 27/10/2010

Bài hát 45 năm truyền thống Viglacera

1. Đất và lửa: Sáng tác Nguyễn Cường - Nguyễn Vĩnh Tiến

     1. Độc thoại Đất

          - Bài hát

          - Nhạc Beat

          - Lời bài hát

     2. Độc thoại Lửa

          - Bài hát

          - Nhạc Beat

          - Lời bài hát

     3. Tình tang Đất Lửa

          - Bài hát

          - Nhạc Beat

          - Lời bài hát

2. Hoan ca Viglacera: Sáng tác Nguyễn Cường - Nguyễn Vĩnh Tiến

          - Bài hát

          - Nhạc Beat

          - Lời bài hát

 

Bài hát 42 năm truyền thống Viglacera

1. Mãi mãi với thời gian - Xuân Phương

- Bài hát

- Nhạc Beat:

       * MP3 file: + Đủ tone

       * Wav file:

          + Đủ tone

          + Lên tone

          + Giảm tone

- Lời bài hát

2. Viglacera Màu xanh niềm tin - Nguyễn Vĩnh Tiến

* Wav file:

    - Bài hát

    - Nhạc Beat:

           + Đủ tone

           + Giảm -0,5#

     - Lời bài hát.

* MP3 file:

    - Bài hát

    - Nhạc Beat:

           + Đủ tone

           + Giảm -0,5#Bài hát 40 năm truyền thống Viglacera 

 1. Bài ca Viglacera (An Thuyên)
- Bài hát (top ca)
- Bài hát (Hoài Nam)
- Nhạc Beat
- Lời bài hát.

2. Viglacera Những sắc màu thời gian (Nguyễn Vĩnh Tiến)
- Bài hát
- Nhạc Beat:
+ Đủ tone
+ Giảm -0,5#
+ Giảm -1#
- Lời bài hát.

3. Viglacera Tình yêu và niềm tin
- Bài hát
- Nhạc Beat
- Lời bài hát.


-------------------------------------------------------------

1. Sáng mãi ngọn lửa Viglacera (Nhạc và lời Doãn Nguyên)

- Bài hát (Minh Quân - Ngọc Anh)

- Bài hát (Cán bộ TCT)

- Nhạc beat

- Lời bài hát

2. Viglacera (Nhạc và lời Nguyễn Vĩnh Tiến)

- Bài hát

- Nhạc beat

- Lời bài hát

3. Nụ cười Viglacera (Nhạc và lời Tuấn Phương)

- Bài hát:

+ Đơn ca

+ Tốp ca nữ TCT

- Nhạc beat:

+ Đủ tone

+ Giảm tone -5#

- Lời bài hát:

+ Nhạc+Lời

+ Lời (file word)

4. Viglacera - Tình yêu của tôi (Nhạc và lời Xuân Phương)

- Bài hát

- Nhạc beat

+ Đủ tone

+ Nửa tone

+ Giảm 1,5# tone - Giọng Son

- Lời bài hát