gạch điểm 300x150

D150
Kích thước (mm): 300x150x12
Khối lượng (kg/v) :  0,85
Số lượng sử dụng (v/m) : 3,3