gạch điểm 300x300

D301
Kích thước (mm): 300x300x14
Khối lượng (kg/v) :  1,85
Số lượng sử dụng (v/m2) : 11