Gạch lá dừa cánh tròn

LD25
Kích thước (mm): 200x200x14
Khối lượng (kg/v): 1,5
Số lượng sử dụng (v/m2): 25