Gạch lát chịu lực

GLCL4
Kích thước (mm): 220x220x60
Khối lượng (kg/v): 3,6
Số lượng sử dụng (v/m2): 20