SIPHON LẬT VG813 (VGSP3)

Mã sản phẩm:VG813 (VGSP3)
Tên sản phẩm:Siphon lật
Màu sắc: Crom