XỊT VỆ SINH VG826 (VGXP6)

Mã sản phẩm:VG826 (VGXP6)
Tên sản phẩm:Xịt vệ sinh
Màu sắc: Trắng