SIPHON LẬT VG814 (VGSP4)

Mã sản phẩm:VG814 (VGSP4)
Tên sản phẩm:Siphon lật
Màu sắc: Crom