Báo cáo tài chính Quý 1.2022

10:46 | 22/04/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố Báo cáo tài chính Quý 1.2022 và giải trình:

1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 1.2022.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1.2022.