Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

11:53 | 12/05/2023

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin Biên bảnNghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát).