Chấp thuận niêm yết cổ phiếu VGC trên HOSE

11:34 | 02/05/2019

Quyết định số 147/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã CK: VGC) trên HOSE (chi tiết...)