Ký hợp đồng nhận chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

15:51 | 20/09/2021
Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin về việc Ký hợp đồng nhận chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (chi tiết).