Tạm dừng sản xuất tại Công ty Sứ Viglacera Bình Dương để phòng, chống dịch Covid-19

15:53 | 09/08/2021

Tổng Công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin:

Thực hiện theo chỉ đạo của của Ban quản lý các KCN Bình Dương tại Văn bản số 2987/BQL-DN ngày 30/07/2021 gửi các doanh nghiệp KCN về việc Tạm ngừng hoạt động khi doanh nghiệp có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, nhằm triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban quản lý các KCN Bình Dương tại Văn bản nói trên, Công ty Sứ Viglacera Bình Dương - Chi nhánh TCT Viglacera-CTCP đã tạm thời dừng sản xuất để phòng chống dịch. (Chi tiết)