Giới thiệu ứng viên Hội đông quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

11:30 | 23/04/2021

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin về việc giới thiệu bổ sung ứng viên nhiệm kỳ 2019-2024:

-  Thành viên HĐQT độc lập: ông Nguyễn Trọng Hiền

-  Thành viên Ban kiểm soát: ông Trần Mạnh Hữu

(chi tiết)