Tạm dừng sản xuất tại Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân để phòng, chống dịch Covid-19

16:25 | 26/11/2021

Do tình hình Covid-19 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra phức tạp, nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân - Chi nhánh TCT Viglacera - CTCP đã tạm dừng sản xuất dự kiến đến ngày 14/12/2021. (Link)

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin để các quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.