Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Autoclave cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000 m3/năm”

01:46 | 29/08/2019

Ngày 27/8/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài  “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Autoclave cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (AAC), công suất 200.000 m3/năm”. Đây là một trong những đề tài thuộc dự án KHCN cấp Nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm”, do Tổng công ty VIGLACERA-CTCP thực hiện. GS.TS. Đinh Văn Nhã - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Chủ nhiệm đề tài, ThS. Đặng Nam Huân trình bày Báo cáo tóm tắt đề tài trước Hội đồng

Trình bày Báo cáo thuyết minh đề tài trước Hội đồng, ThS. Đặng Nam Huân - Chủ nhiệm đề tài cho biết, mục tiêu của đề tài nhằm: Nâng cao năng lực của doanh nghiệp cơ khí Việt Nam; khắc phục những bất cập trong nhập khẩu, quản lý và vận hành Autoclave; chủ động thiết kế, chế tạo cũng như bảo dưỡng Autoclave cho các dây chuyền sản xuất gạch AAC hiện có hoặc mở rộng trong tương lai; tạo việc làm và nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân ngành cơ khí trong nước; giảm giá thành sản phẩm so với thiết bị nhập khẩu. 

Đề tài cũng nhằm mục tiêu thiết lập mô hình làm cơ sở chế tạo thiết bị Autoclave sử dụng trong dây chuyền sản xuất gạch AAC tại nhà máy gạch bê tông khí VIGLACERA ở Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả thực hiện, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đăng ký, chế tạo vượt mức 01 Autoclave với giá thành giảm 12% so với sản phẩm thứ nhất và giảm nhiều chi phí liên quan khác; đánh giá ưu, nhược điểm của các thiết bị trong nước, quốc tế và lựa chọn cấu hình Autoclave phù hợp với điều kiện Việt Nam; đề tài cũng nghiên cứu, tính toán và đưa ra các thông số chính của Autoclave; nghiên cứu thiết kế Autoclave; thiết lập quy trình công nghệ chế tạo Autoclave; lắp ráp, hiệu chỉnh thiết bị; chế tạo và lắp đặt 01 Autoclave cho nhà máy gạch bê tông khí VIGLACERA tại Yên Phong, Bắc Ninh.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh tổng kết đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa Báo cáo.


Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, GS.TS. Đinh Văn Nhã - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn cũng như sự cần thiết của việc thực hiện đề tài, đồng thời cho biết, nhóm nghiên cứu thuộc Tổng công ty VIGLACERA- CTCP đã hoàn xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chế tạo vượt mức 01 Autoclave và nhiều mục tiêu khác của đề tài. Kết quả của đề tài góp phần giúp doanh nghiệp cơ khí Việt Nam làm chủ thiết kế, công nghệ, quá trình vận hành, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa Autoclave.

GS.TS. Đinh Văn Nhã đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, chú ý đánh giá kỹ hơn hiệu quả kinh tế cũng như khả năng nhân rộng, phổ biến sản phẩm đề tài, rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài  “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Autoclave cho dây chuyền sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm”, với kết quả đạt loại xuất sắc.

Trần Đình Hà

Nguồn: Trang web Bộ xây dựng

Các tin khác