Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn cho dây chuyền sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm”

01:39 | 28/08/2019

Ngày 27/8/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (AAC), công suất 200.000 m3/năm”. PGS.TS. Vũ Liêm Chính - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. 


Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Vũ Liêm Chính phát biểu kết luận cuộc họp

Đây là một trong những đề tài thuộc dự án KHCN cấp Nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm”, do Tổng công ty VIGLACERA-CTCP thực hiện.

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài trước Hội đồng, KS. Lê Tuấn Cường - Chủ nhiệm đề tài cho biết, khuôn chứa hồ AAC theo kích thước quy định trong quá trình dưỡng hộ, định hình, chịu lực cho kết cấu bê tông mới (đang trong quá trình hình thành), nên có yêu cầu cao về độ chính xác và không gây nứt, vỡ sản phẩm khi tháo dỡ. Trong dây chuyền, sự ổn định của hệ thống khuôn đúc, thiết bị tháo dỡ, xe phà… ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm cũng như khả năng hoạt động của dây chuyền.

Hiện nay, Việt Nam phải nhập khẩu hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn, với chất lượng không đảm bảo, độ chính xác không cao, độ bền kém, tỷ lệ thu hồi sản phẩm thấp. Vì vậy, nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn cho dây chuyền sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm, thay thế hàng nhập khẩu là đặc biệt cần thiết.

Mục tiêu của đề tài nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thiết kế, công nghệ và có khả năng chế tạo, cũng như làm chủ quá trình vận hành sản xuất, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000 m3/năm.

Thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã gia công, chế tạo thành công hệ thống khuôn có kích thước 4.840 x 640 x 1.260mm bao gồm: Xe khuôn, tấm đỡ, thiết bị dỡ khuôn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thiết kế chế tạo hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn (trong đó, thiết bị dỡ khuôn được hoàn thiện trên cơ sở mẫu xe cẩu dỡ khuôn nhập ngoại); hoàn thiện bộ tài liệu công nghệ chế tạo hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn; hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn vận hành; hoàn thiện bộ tài liệu thiết kế đồng bộ hệ thống thiết bị tạo phôi của dây chuyền; đăng 01 bài báo khoa học trên Tạp chí Xây dựng.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh tổng kết đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý giúp, trong đó Hội đồng lưu ý nhóm thực hiện đề tài bổ sung các tài liệu minh chứng nghiệm thu sản phẩm loại 1, rà soát, biên tập lại nội dung Báo cáo đảm bảo hợp lý hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS. Vũ Liêm Chính đánh giá nhóm nghiên cứu của Tổng công ty VIGLACERA- CTCP đã hoàn tốt các nhiệm vụ của đề tài, sản phẩm loại 1 đã được chế tạo, lắp đặt và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Báo cáo tổng kết cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa kết quả nghiên của đề tài với đơn vị tư vấn HESS, đồng thời bổ sung các văn bản pháp lý còn thiếu đã được Hội đồng nêu ra.

PGS.TS. Vũ Liêm Chính đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết đề tài, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN đã bỏ phiếu thông qua đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn cho dây chuyền sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm”, với đánh giá đạt yêu cầu.

Trần Đình Hà

Nguồn: Trang web Bộ Xây dựng
Các tin khác