Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế và tích hợp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm”

01:51 | 29/08/2019

Ngày 28/8/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự án KHCN cấp Nhà nước đề tài  “Nghiên cứu thiết kế và tích hợp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (AAC), công suất 200.000 m3/năm”. 


ThS. Nguyễn Hồng Phong - Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo tóm tắt đề tài trước Hội đồng

Đây là một trong những đề tài thuộc Dự án KHCN “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm”, do Tổng công ty VIGLACERA-CTCP thực hiện. GS.TS. Đinh Văn Nhã - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài trước Hội đồng, ThS. Nguyễn Hồng Phong - Chủ nhiệm đề tài cho biết, mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt và tích hợp hệ thống điều khiển trong các dây chuyền sản xuất gạch AAC có tính tự động hóa cao, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và thay thế thiết bị nhập ngoại với giá cạnh tranh, đồng thời góp phần giúp doanh nghiệp cơ khí Việt Nam làm chủ công nghệ, thiết kế, làm chủ quá trình vận hành, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

Theo ThS. Nguyễn Hồng Phong, trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch AAC hiện có ở trong nước và trên thế giới để lựa chọn giải pháp hợp lý nhất áp dụng cho Việt Nam; đánh giá hiện trạng hệ thống điều khiển tự động tại nhà máy Bê tông khí VIGLACERA ở Yên Phong, Bắc Ninh và giải pháp điều khiển từng công đoạn; đánh giá hiện trạng hệ thống điện động lực của nhà máy Bê tông khí VIGLACERA và giải pháp nâng cấp hệ thống phù hợp với cải tiến thiết bị sau đầu tư; xây dựng hệ thống điều khiển trộn phối liệu phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đưa phần mềm vào chạy thực tế trên dây chuyền sản xuất gạch AAC của nhà máy Bê tông khí VIGLACERA, có công suất 200.000 m3/năm. Kết quả, dây chuyền hoạt động tốt, năng suất ổn định, sản phẩm đầu ra đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và xuất khẩu thành công sang thị trường Singapore.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cùng với việc ứng dụng thành công kết quả của đề tài vào một dây chuyền sản xuất gạch AAC cụ thể (như nêu trên), đề tài đề xuất tiếp tục nghiên cứu tăng cường tính tự động hóa ở các khâu còn lại trong dây chuyền thiết bị, như: đóng gói; cân bằng tự động tỷ trọng hồ cũng như hệ thống di chuyển sản phẩm sau khi chưng áp; kiến nghị về chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất gạch AAC, ban hành các tiêu chuẩn về phương pháp thử, tiêu chuẩn nghiệm thu trong xây dựng.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh tổng kết đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành đã đưa ra những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, đề tài được thực hiện công phu, bài bản, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, cập nhật kịp thời các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.


GS.TS. Đinh Văn Nhã - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận đề tài

Phát biểu kết luận cuộc họp, GS.TS. Đinh Văn Nhã - Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ về số lượng sản phẩm theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã tính toán cả phương án dự phòng cho việc mở rộng công suất sau.

GS.TS. Đinh Văn Nhã đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, chú ý khả năng nhân rộng, phổ biến sản phẩm cũng như làm rõ hơn hiệu quả kinh tế mà đề tài mang lại, đồng thời rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế và tích hợp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch AAC, công suất 200.000 m3/năm”, với kết quả đạt loại xuất sắc.

Trần Đình Hà

Nguồn: Trang web Bộ Xây dựng

Các tin khác