Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm"

01:58 | 29/08/2019

Ngày 28/8/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của đề tài "Nghiên cứu thiết kế công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm" thuộc Dự án KHCN cấp nhà nước "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm" (Dự án) do Tổng Công ty Viglacera - CTCP thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia độc lập, PGS.TSKH. Nguyễn Anh Dũng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - chủ trì cuộc họp.


Chủ nhiệm đề tài, ThS. Đặng Nam Huân trình bày Báo cáo tóm tắt đề tài trước Hội đồng

Báo cáo Hội đồng về đề tài "Nghiên cứu thiết kế công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm", chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Trần Ngọc Tính - trường Cao đẳng Viglacera - cho biết: đây là đề tài nghiên cứu cơ bản, thiết lập các nhiệm vụ cho các đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (gạch AAC) công suất 200.000m3/năm của Dự án. Mục tiêu của đề tài nhằm làm hoàn thiện những điểm còn hạn chế trong công nghệ sản xuất bê tông khí ở Việt Nam, làm chủ việc thiết kế công nghệ và vận hành, đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành dây chuyền sản xuất gạch AAC. Đề tài nghiên cứu các nội dung, gồm: công nghệ sản xuất gạch AAC của Đức, Nga, Trung Quốc và Việt Nam; nghiên cứu các loại nguyên liệu sản xuất gạch AAC; xây dựng các yêu cầu về nguyên liệu cho sản xuất gạch AAC; nghiên cứu tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất gạch AAC; thiết kế tổng thể dây chuyền sản xuất gạch AAC công suất 200.000m3/năm.

Các kết quả chính của đề tài đã được ứng dụng vào quá trình triển khai Dự án; đầu tư bổ sung nâng công suất dây chuyền 100.000m3/năm lên 200.000m3/năm và chuyển giao công nghệ tại Cty CP bê tông khí Viglacera Yên Phong: đề xuất các thông số kỹ thuật cơ bản phục vụ tính toán cơ sở cho các đề tài chế tạo thiết bị trong khuôn khổ Dự án (máy cắt, thiết bị trộn, khuôn, autoclave…); đề xuất bổ sung thiết bị,cải tạo mặt bằng sản xuất; xây dựng yêu cầu đối với nguyên liệu đầu vào; thiết kế cấp phối chế tạo sản phẩm; đề xuất các yêu cầu về thông số công nghệ cho việc kiểm soát các quá trình sản xuất; đề xuất quy trình công nghệ sản xuất và vận hành thiết bị. Ngoài ra, trong khuôn khổ đề tài, đã tổ chức được 04 khóa đào tạo công nhân vận hành dây chuyền sản xuất gạch AAC, tham gia hướng dẫn, đào tạo 07 thạc sĩ; xây dựng giáo trình đào tạo công nghệ sản xuất và thiết bị sản xuất gạch AAC.

Theo nhận xét của các chuyên gia phản biện của Hội đồng, nhóm đề tài đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao: báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt của đề tài được trình bày hợp lý, logic và chất lượng tốt; kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn và đã được chuyển giao và áp dụng trong Dự án cũng như trong sản xuất gạch AAC tại Cty CP bê tông khí Viglacera; các sản phẩm của đề tài đủ chủng loại, số lượng theo hợp đồng KHCN đã ký.

Các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng cũng trao đổi với nhóm đề tài về một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung vào báo cáo tổng kết đề tài, như: bổ sung việc đánh giá ưu, nhược điểm, so sánh đặc điểm công nghệ sản xuất gạch AAC của Đức, Nga, Trung Quốc và Việt Nam để từ đó rút ra các định hướng về thiết kế công nghệ; trong các nội dung về việc lựa chọn các cấp phối khác nhau cần bổ sung các kết quả thử nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam; bổ sung các yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn sản xuất; chỉnh sửa một số thuật ngữ chuyên ngành…

Thay mặt Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng đánh giá cao công lao của nhóm tác giả, và đồng tình với ý kiến của các thành viên Hội đồng là đề tài đã có những đóng góp lớn về khoa học công nghệ, có tính đột phá và định hướng công nghệ cho TCty Viglacera trong lĩnh vực sản xuất gạch AAC; các kết quả của đề tài vượt chỉ tiêu nhiệm vụ nghiên cứu được giao.

Theo PGS.TSKH. Nguyễn Anh Dũng, đề tài đã cơ bản đảm bảo các tiêu chí về tính sáng tạo, tính có thể nhân rộng, tính tự chủ về thiết kế công nghệ và hiệu quả kinh tế. Để hoàn thiện báo cáo tổng hợp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Anh Dũng đề nghị nhóm đề tài nghiên cứu tiếp thu, có văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng.

Đề tài đã được Hội đồng KHCN chuyên ngành thông qua, với kết quả đạt loại xuất sắc./.

Minh Tuấn

Nguồn: Trang web Bộ Xây dựng

Các tin khác