(VTCnews)- Viglacera giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước xuống 36%

15:22 | 02/07/2018

Sáng ngày 29/6/2018, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã CK: VGC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, theo đó tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty này sẽ là 36%.

Tại đại hội, ban lãnh đạo của công ty đã trình bày về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 cũng như kế hoạch năm 2018. Năm 2017, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VGC đạt 913,8 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, tăng 19% so với thực hiện năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 566,5 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng 28% so với năm 2016. Chỉ tiêu doanh thu VGC hợp nhất và của công ty mẹ đều vượt kế hoạch; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu công ty mẹ đạt 14,2% tăng 0,4% so với năm 2016 và tỷ lệ chia cổ dự kiến là 9,5% cao hơn 0,5%.


Đại hội đồng cổ đông của TCT Viglacera

Năm 2018, VGC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 9.100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 9.196 tỷ đồng của năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 950 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước.

Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, với mục tiêu lợi nhuận của công ty mẹ tăng trưởng đạt trên 10%, thực hiện chia cổ tức đạt 9,5%. Các chỉ tiêu về tổng doanh thu (hợp cộng) và giá trị SXKD toàn công ty đạt 17.500 tỷ đồng, tăng trưởng 6-7% so với thực hiện năm 2017.

Báo cáo của Ban tổng giám đốc, cho thấy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 tăng trưởng đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động so với năm 2017. Riêng với Công ty Mẹ, Viglacera đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng đạt trên 11% và giữ mức chia cổ tức ở 9,5%.

Đối với lĩnh vực bất động sản: VGC sẽ tập trung vào lĩnh vực nhà ở công nhân, nhà ở xã hội ở các khu công nghiệp và BĐS nghỉ dưỡng.

Dự kiến Viglacera sẽ đầu tư Nhà ở công nhân tại tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, Vũng Tàu; đầu tư mới 2 dự án KCN: KCN Yên Mỹ - Hưng Yên và KCN Yên Phong II–C - Bắc Ninh, đồng thời chuẩn bị các bước đầu tư KCN Đồng Văn IV mở rộng và phát triển khu du lịch sinh thái Vân Hải.

Chuẩn bị đầu tư 3 dự án KCN mới: Gồm KCN Yên Phong II-C - Bắc Ninh (220ha), KCN Đồng Văn IV mở rộng (300ha) và KCN Yên Mỹ 280ha.

VGC hiện đang chuẩn bị để đầu tư các dự án BĐS đô thị tại các KCN như dự án Yên Phong 9,6ha, nhà máy Đáp Cầu 12,5ha, dự án nhà ở thấp tầng Yên Phong và đặc biệt là dự án Thăng Long Number One GĐ3.

Link dẫn: https://vtc.vn/viglacera-giảm-tỷ-lệ-sở-hữu-vốn-nhà-nước-xuống-36-d410008.html
Các tin khác