Viglacera tổ chức Hội nghị người lao động 2023

14:47 | 17/03/2023

Thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính Phủ, Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Viglacera đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Người Lao động tại nhóm các đơn vị phía Nam và các đơn vị thành viên khác.


Ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera ký kết giao nhiệm vụ kế hoạch cho các Nhà máy, phân xưởng sản xuất tại Hội nghị Người lao động Công ty Kính nổi Viglacera 2023.


Ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị Người lao động Công ty Sứ Viglacera Bình Dương.


Ông Nguyễn Quý Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Viglacera - CTCP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Người lao động Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân.

Trước diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới và trong nước, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo TCT đã cùng BCH Công đoàn TCT quán triệt xuống các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động sớm, giao nhiệm vụ kế hoạch cụ thể và chi tiết xuống từng người lao động, song song với đó là tập trung lấy ý kiến đóng góp, phản biện của người lao động về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của từng đơn vị. Các nội dung cần thảo luận, đóng góp trong Hội nghị như đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự thảo thỏa ước lao động Tập thể, Dự thảo cam kết phối hợp công tác năm 2023…phải được phổ biến đến những bộ phận, phòng ban, cá nhân liên quan để nghiên cứu, đánh giá đồng thời có những ý kiến phản biện để xây dựng và hoàn thiện kế hoạch. Sau khi đã thống nhất kỹ thì quyết tâm thực hiện để hoàn thành kế hoạch được giao.


Hội nghị Người lao động Công ty Sứ Viglacera Bình Dương.


Ký kết bản cam kết phối hợp năm 2023 tại Viglacera Hạ Long

Bên cạnh đó, để Hội nghị Người lao động Viglacera đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Lãnh đạo TCT cùng BCH CĐ Tổng Công ty đã đề nghị tăng tối đa thời gian tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động trong chương trình Hội nghị. Những ý kiến đóng góp, đề xuất của từng người lao động là những ý kiến quý giá và tâm huyết cần được xem xét và giải quyết kịp thời, thấu lý đạt tình để người lao động có thêm động lực tiếp tục cống hiến cho Viglacera.


Hội nghị Người lao động Công ty CP Bê Tông Khí Viglacera 2023

Tại các Hội nghị, CĐ TCT cũng đề nghị các đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đó quan trọng nhất là Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 ngay từ tháng đầu, quý đầu. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động của đơn vị. Phát động chương trình thi đua, văn hóa văn nghệ, thể thao lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của dân tộc, chào mừng 49 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP (25/7/1974 – 25/7/2023).


Ông Nguyễn Văn Tụng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Kính nổi Viglacera đại diện cho tập thể người lao động phát động thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 tại Hội nghị Người lao động Công ty Kính nổi Viglacera.

Với nhiệm vụ nặng nề và quan trọng trong năm 2023, về cơ bản các đơn vị thành viên Viglacera đều đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động dự kiến trong tháng 3/2023. Các ý kiến đóng góp của Người lao động tập trung vào các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính là kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, đề xuất cải thiện môi trường và điều kiện làm việc đồng thời nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động.


Hội nghị Người lao động 2023 tại Công ty CP Khoáng sản Viglacera.

Năm 2023 tiếp tục được dự báo là khó khăn hơn năm 2022, tuy nhiên, với truyền thống và tinh thần vượt khó của Viglacera, người lao động Viglacera quyết tâm cùng chung vai sát cánh tiếp tục cùng lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Người Lao động Viglacera 2023:

Các tin khác