Tài liệu hướng dẫn sử dụng Văn phòng điện tử

02:09 | 31/03/2022

Địa chỉ truy cập Văn phòng điện tử: https://vpdt.viglacera.vn

Hướng dẫn sử dụng:

1. Hướng dẫn sử dụng chức năng Công văn

2. Hướng dẫn sử dụng chức năng Giao việc, quản lý công việc

3. Hướng dẫn sử dụng cho Trưởng phòng/Ban

 Video hướng dẫn:

1. Hướng dẫn Lãnh đạo cơ quan

Loading the player ...

File word: Hướng dẫn Lãnh đạo cơ quan

2. Hướng dẫn Lãnh đạo Phòng/Ban

Loading the player ...

File word: Hướng dẫn Lãnh đạo Phòng/Ban

3. Hướng dẫn Chuyên viên

Loading the player ...

File word: Hướng dẫn Chuyên viên

 

Các tin khác