Báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét

16:45 | 12/08/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố Báo cáo tài chính Bán niên 2022 soát xét và giải trình:

1. Báo cáo tài chính Riêng Bán niên 2022 đã được soát xét.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên 2022 đã được soát xét

Các tin khác